Automatyczny monitoring w zagadnieniach inżynierskich, budowlanych i geotechnicznych

Zapraszamy na webinar

Omówienie charakterystyki automatycznych systemów monitoringowych

Prezentacja sytemu Topcon Delta Monitoring

Przedstawienie bezprzewodowej sieci czujników pomiarowych Senceive

Omówienie rozwiązań hybrydowych w zagadnieniach monitoringowych

Programy

Topcon Delta monitoring

System monitorowania przemieszczeń i deformacji Delta prezentowany przez Topcon jest kompletnym rozwiązaniem, spełniającym wszystkie zadania autonomicznego i automatycznego układu pomiarowego.

System czujnikowy Senceive

Czujnikowy system monitorowania deformacji i odkształceń Senceive to naturalny wybór w zagadnieniach zautomatyzowanych systemów pomiarów, w szczególności w kwestiach monitoringu przestrzennego.

Agenda

Prelegenci

Artur Malczewski

Fotogrametria/Lidar – platformy

Michał Dąbrowski

Monitoring, geodezja

Start:

12.04.2021 – godzina 9.00 – 10.30

dni
godzin
minut
sekund
Webinar zakończony!

Rejestracja

Rejestracja i webinar na platformie GoToWebinar

Każdy uczestnik webinara po zakończeniu spotkania zostanie poproszony o wypełnienie ankiety

Dzień po spotkaniu każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa do pobrania.